Anubias barteri var. "Nana"

Anubias barteri var. "Nana" Anubias barteri var. "Nana" Fotografía realizada por: Goldfish

Anubias barteri var. "Nana"
Anubias barteri var. "Nana"